Tlmočnícke služby – fakturácia

Dobrý deň, nezisková organizácia má zamestnanca, ktorý pre ňu vykonáva tlmočenie, pričom ale poskytla tohto zamestnanca inej neziskovej organizácii na niekoľkých akciách, za čo si fakturovala tlmočnícke služby za niekoľko mesiacov. Organizácia je zameraná na prácu s...

Podujatie – online priestor a DPH

Dobrý deň, nezisková organizácia bude organizovať podujatie na Slovensku, kde budú prizvaní aj zahraniční účastníci, ktorí si budú za vystúpenie fakturovať. Niektorí sa fyzicky zúčastnia na SK podujatí, ale budú aj takí, ktorí budú pripojení len online zo svojej...

ŠJ a poskytovanie stravy klientom denného stacionára

Sme ZŠ s MŠ s vlastnou školskou jedálňou a poskytujeme taktiež obedy pre klientov denného stacionára (zariadenie poskytujúce sociálne služby). Musí mať školy na poskytovanie stravy pre klientov denného stacionára zriadenú podnikateľskú činnosť?...

Poskytovanie stravy žiakom inej školy a DPH

Sme ZŠ s MŠ a máme zriadenú školskú jedáleň. Varíme pre žiakov našej MŠ, ZŠ a zamestnancov našej školy. Taktiež varíme pre deti materskej školy v susednej obci, ktorá je ich zriaďovateľom, ďalej pre zamestnancov umeleckej školy, ktorá má taktiež svoju právnu...

Zdaniteľná osoba

Dobrý deň, ak nadácia uskutoční v roku 2024 verejnú zbierku a má teda príjmy z verejnej zbierky. Okrem toho má ešte dary a 2 % ako príjmy. Považuje sa za zdaniteľnú osobu? Resp. moja otázka smeruje k tomu, že ak v roku 2024 si objedná služby zo zahraničia, je v...

DPH – nákup tovaru

Dobrý deň, nezisková organizácia platí DPH len podľa § 7a (zahraničné služby). Objednala si však z Nemecka knihu v hodnote 15 €. Na faktúre dodávateľ uviedol vetu "Value added tax free services according to § 19 UStG." A faktúru vystavil bez DPH. Na faktúre nevidím...

Rekonštrukcia/oprava a služby s tým súvisiace

Dobrý deň, cirkevná organizácia postupne opravuje, resp. rekonštruuje nejaký svoj majetok, konkrétne rodinný dom. Momentálne je tam len nejaká konzultácia súvisiaca s projektovou prípravou. Je dosť možné, že tento rok sa ani nič ďalšie zatiaľ neuskutoční. Postupne sa...

Členenie výdavkov v OZ

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o upresnenie ako členiť výdavky v občianskom združení nezaloženom za účelom dosahovania zisku, ak vedie JÚ. Vo výkaze sa delia výdavky na: - zásoby - služby - prevádzková réžia - ostatné Zvyšné sú mi jasné, ale potrebovala by som...