Príklad: Časové hľadisko použitia finančných prostriedkov z verejnej zbierky

Kategórie

Je možné použiť financie z verejnej zbierky na úhradu nákladu, ktorý vznikol ešte pred zbierkou (trvala 2 dni), no splatnosť mal po ukončení zbierky?

Odpoveď:

Pokiaľ sa náklad týka predmetnej zbierky (ide o náklady na zabezpečenie VZ), je možné použiť financie získané VZ na jeho úhradu. Napríklad náklad na vytlačenie propagačných letákov k danej VZ. Túto službu si u dodávateľa objednáte, letáky vám dodajú, vy ich distribuujete, na základe čoho získavate príspevky od ľudí. V čase, keď už nabiehajú zbierané financie, uhradíte faktúru. Treba však dať pozor, aby ste nemali tieto náklady vyššie , ako je 25 % z celkovej sumy hrubých výnosov VZ. Pokiaľ máte pred konaním VZ financie a faktúru (napríklad na letáky) zaplatíte (aby vám ich dodali), môžete si aj tento náklad započítať, lebo išlo o náklady na zabezpečenie VZ (prakticky si túto sumu prevediete na bežný účet zo zbierkového účtu).

Zákon č. 162/2014 Z. z. § 2 ods. 5:

 (5) Nákladmi zbierky sú skutočne vynaložené náklady spojené s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovaním spôsobu použitia čistého výnosu zbierky.

Náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky.

Z časového hľadiska by ste nemali použiť čisté výnosy VZ (na účel VZ – minimálne 75 %) pred tým, ako ich vyzbierate.