Príklad: Finančný dar a jeho zdokladovanie

Kategórie

Sme OZ na podporu a ochranu zdravia, so zameraním na pacientov v bdelej kóme. Rodina, ktorá má takéhoto pacienta nás požiadala o poskytnutie finančného daru na refinancovanie výdavkov na lieky, zdravotnícky materiál a odborné terapie (bloky sú v súlade s cieľmi/stanovami OZ). Valné zhromaždenie odsúhlasilo poskytnutie finančného daru. Na zdokladovanie účelovosti nám predložili pokladničné bloky, ktoré sú platené v hotovosti ale i platobnou kartou. Je možné refinancovať i bloky, platené platobnou kartou?

Odpoveď:

Poskytnutý finančný dar fyzickej osobe v súlade s cieľmi OZ je v poriadku. Pre zdokladovanie použitia finančného daru sú potrebné doklady, ktoré preukazujú účel (napr. paragóny, faktúry) a platby. Platenie bankovou kartou, v hotovosti, príkazom z účtu sú relevantné doklady o úhrade.