Príklad: Hotovostná pokladňa

Kategórie

Naša pracovníčka si kúpila pracovnú obuv na mieru. Ako doklad o kúpe nepredložila doklad z ERP s QR kódom, ale faktúru z českého e-shopu vystavenú na jej meno a súkromnú adresu a doklad o zaplatení dobierky od prepravnej spoločnosti. 

Môžeme jej tieto doklady preplatiť ako hotovostný nákup cez pokladňu?

Odpoveď:

Faktúru a doklad o zaplatení dobierky je možné uznať ako doklad o nákupe tovaru a preplatiť ako hotovostný nákup cez pokladnicu pracovníkovi. V súlade s § 3 ods. 2 písm. a) bodom 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice … nie je povinnosť evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici, ak ide o predaj tovaru na dobierku.