Príklad: Organizácia s medzinárodným prvkom – výdavky matky na činnosť dcéry

Kategórie

Česká matka má výdavky na slovenskú dcéru. Matka pre činnosť slovenskej dcéry obstaráva služby na náklady matky. Je potrebné, aby služby boli fakturované zvlášť pre matku a samostatne pre dcéru, alebo je možné ich prefakturovať z matky na slovenskú dcéru? Napríklad ide o služby českého telefonistu, ktorý obstaráva objednávky pre činnosť matky v Čechách ako aj pre činnosť dcéry na Slovensku. Alebo môže dcéra poskytnúť matke finančné prostriedky vo výške obstaraných služieb?

Odpoveď:
Keďže ide o neziskový subjekt, odporúčali by sme, aby česká matka požiadala o refundáciu nákladov, ktoré boli hradené zo strany matky za dcéru. Priamo matka zaúčtuje náklady dotýkajúce sa dcéry ako pohľadávku (na náklad matky), t. j. vôbec uvedené platby neprejdú cez účet nákladov a výnosov matky, ale len na základe žiadosti o refundáciu vznikne náklad priamo dcére a bude to vysporiadané len finančným transférom.