Príklad: Reklama na facebooku

Kategórie

Ak chce NUJ využívať reklamu na facebooku, vyplýva akejkoľvek forme NUJ (občianske združenie, nadácia, cirkev, …) povinnosť pred prijatím služby registovať sa za platcu DPH podľa § 7a?

Odpoveď: 

Povinnosť registrovať sa podľa § 7a (pozor, nie je to registrácia za plátcu DPH) závisí od toho, či je daný subjekt zdaniteľnou osobou. Zdaniteľná osoba je taká osoba, ktorá má príjem z ekonomickej činnosti (pozor – nie je tým myslené podnikanie podľa Obchodného zákonníka) vykonávanej v nezávislom postavení za odplatu. Ak je to subjekt, ktorý má príjem len z dotácie, daru, 2 %, tak nie je zdaniteľnou osobou a nemá povinnosť registrácie. Ak však má príjem z akejkoľvek činnosti, ktorú robí nezávisle a za odplatu (nie je rozhodujúce, či to robí za účelom zisku alebo nie), tak je zdaniteľnou osobou.