Kategórie

Je možné použiť pokladničku s označením Dobrovoľný príspevok na spoločenskom verejnom podujatí, ak organizácia má povolenú verejnú zbierku so stacionárnymi pokladničkami a nemá povolenie pre dočasné zbierky.

Odpoveď:

Stacionárne pokladničky sa umiestňujú počas času povolenia verejnej zbierky (VZ) na konkrétne miesta a počas konania VZ sa nepremiestňujú – preto sú stacionárne. Napríklad v sídle organizácie, ktorá má povolenú VZ, alebo na základe súhlasu vlastníka priestoru v inej organizácii (napríklad v nejakom obchode pri pokladni, kde ľudia môžu vhodiť financie na podporu konkrétneho účelu povolenej VZ). Pokiaľ sa ako organizácia zúčastňujete spoločenského podujatia, môžete (ak to organizátor dovoľuje) tu predávať predmety, ak máte tento spôsob vykonávania vo VZ povolený. Pokiaľ máte povolené v rámci VZ predaj vstupeniek na vami organizovanom podujatí, môžete od účastníkov zbierať finančné prostriedky týmto spôsobom.