Príklad: Zahraničný neplatiteľ DPH vs. tuzemský platiteľ podľa § 7a

Kategórie

Rieši sa DPH v prípade, že tuzemský platiteľ DPH podľa § 7a si objednal kurz, ktorý sa uskutoční v zahraničí, od zahraničného neplatiteľa (je to španielska firma a nie je platcom DPH, čiže nemá IČ DPH)? Nie je  nejaká výnimka, že by sa z takéhoto kurzu musela platiť DPH? Faktúra bola vystavená bez DPH.

Odpoveď:

Ak bol zahraničný subjekt neplatiteľom DPH a organizoval verejné vzdelávanie v Španielsku, správa sa to rovnako, ako keby bol organizátor verejného vzdelávania platiteľ DPH, tzn. DPH patrí štátu, kde sa verejné vzdelávanie uskutočňuje.

Pokiaľ ho organizuje neplatiteľ a podľa španielskeho zákona o DPH sa nemusel registrovať pre daň, tak pre slovenský subjekt platí to isté, ako keby bol organizátor platiteľ. Slovenský subjekt, ktorý sa zúčastní takéhoto verejného vzdelávania, na Slovensku nerieši nič, ani sa nemusí registrovať.  Podstatné je, o aký druh vzdelávania ide, tzn. ak je to verejné vzdelávanie – vtedy sa na Slovensku nerieši nič ohľadne DPH, bez ohľadu na to či organizuje platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH.