Príklad: Dodanie tovaru

Ak hranica 14 000 € platí za kalendárny rok a napr. v roku 2022 sa táto suma 14 000 € prekročila a teda bola povinnosť sa registrovať. Ako to potom platí následne v roku 2023? Už automaticky musí ísť tovar s 0 % DPH alebo tak isto aj v ďalšom roku znova až od tých 14...