Príklad: Vrátený dar

Farnosť pred niekoľkými rokmi darovala kostol právnickej osobe – mestu, v ktorom sídli a ktoré kostol technický zhodnotilo a následne vo vlastnom účtovníctve po ocenení odpisovalo. Aktuálne farnosť odstúpila od darovacej zmluvy a takto zhodnotený kostol získala...