Príklad postupu vypĺňania DP z PU

Nezisková účtovná jednotka(ďalej nezisková účtovná jednotka „NÚJ“) v priebehu účtovného (aj zdaňovacieho) obdobia roka 2023 účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Vykonávala činnosť a realizovala aktivity vyplývajúce z hlavnej jej činnosti, ktoré...

Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou a daňovým priznaním za rok 2023

Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou a s daňovým priznaním za rok 2023 Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace súčtovnou závierkou adaňovým priznaním sa týkajú zverejnenia účtovných dokumentov v Registri...