Príklad (ž): Ubytovávanie odídencov z Ukrajiny platcom DPH a zdaniteľné plnenie

Stredná odborná škola, príspevková organizácia v rámci podnikateľskej činnosti ubytováva od 1. 4. 2022 odídencov z Ukrajiny. V podnikateľskej činnosti je štvrťročným platcom DPH.Z Ministerstva dopravy SR zatiaľ nedostali podpísanú zmluvu. Po podpise zmluvy bude škola...