Príklad postupu vypĺňania DP z PU

Nezisková účtovná jednotka(ďalej nezisková účtovná jednotka „NÚJ“) v priebehu účtovného (aj zdaňovacieho) obdobia roka 2023 účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Vykonávala činnosť a realizovala aktivity vyplývajúce z hlavnej jej činnosti, ktoré...