Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou a daňovým priznaním za rok 2023

Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou a s daňovým priznaním za rok 2023 Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace súčtovnou závierkou adaňovým priznaním sa týkajú zverejnenia účtovných dokumentov v Registri...