Príklad: Chyba pri DPH

OZ je platcom DPH a v marci na základe predpisu zálohových platieb od SSE za elektrinu zaradilo úhradu preddavku do DP DPH, keďže túto elektrickú energiu prefakturuje nájomcovi priestorov. Do tohto DP k DPH zaradilo aj  vyšlú faktúru na tú istú zálohu, čím sa mu...