Účtovná kniha a postupy účtovania v sústave JU pre farnosti a cirkvi na Slovensku

(Podľa platnej legislatívy k 1. 1. 2019) Účtovníctvo farností a cirkví na Slovensku upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a najmä opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra...