Účtovná uzávierka – základné informácie

Výstupným produktom účtovníctva účtovnej jednotky je účtovná závierka. Prezentuje skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva za účtovné obdobie. Bez ohľadu na používanú účtovnú sústavu (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo), účtovná závierka zobrazuje...