Príklad: Zahraničný neplatiteľ DPH vs. tuzemský platiteľ podľa § 7a

Kategórie

Rieši sa DPH v prípade, že tuzemský platiteľ DPH podľa § 7a si objednal kurz, ktorý sa uskutoční v zahraničí, od zahraničného neplatiteľa?

Odpoveď:

Ak bol zahraničný subjekt neplatiteľom DPH a organizoval verejné vzdelávanie v Španielsku, správa sa to rovnako, ako keby bol organizátor verejného vzdelávania platiteľ DPH, tzn. DPH patrí štátu, kde sa verejné vzdelávanie uskutočňuje.

Pokiaľ ho organizuje neplatiteľ a podľa španielskeho zákona o DPH sa nemusel registrovať pre daň, tak pre slovenský subjekt platí to isté, ako keby bol organizátor platiteľ. Slovenský subjekt, ktorý sa zúčastní takéhoto verejného vzdelávania, na Slovensku nerieši nič, ani sa nemusí registrovať. Podstatné je, o aký druh vzdelávania ide, tzn. ak je to verejné vzdelávanie – vtedy sa na Slovensku nerieši nič ohľadne DPH, bez ohľadu na to, či organizuje platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH.

Doplnenie otázky:

Dodávateľ (je to španielska firma) je NEplatiteľ DPH, čiže nemá IČ DPH.
Rieši sa DPH z hľadiska slovenského odberateľa, ktorý je registrovaný podľa § 7a? Existujú totiž nejaké výnimky.

Odpoveď:

Ak ide o verejný kurz organizovaný českou spoločnosťou, potom platí, že DPH patrí členskému štátu v krajine konania takéhoto verejného vzdelávania. Ak je česká spoločnosť – organizátor vzdelávania platiteľom DPH, vystaví faktúru s českou DPH a túto aj v Českej republike odvedie a slovenský platiteľ na SK nerieši DPH.