Kategórie

Príspevková organizácia zriadená VUC, účtuje v podvojnom účtovníctve. V informačnom systéme spracováva aj došlé faktúry. Je možné z neho vytlačiť aj knihu faktúr, za akékoľvek obdobie? Je potrebné viesť aj ručne písanú knihu došlých faktúr?

Odpoveď:

Pokiaľ výstupy z informačného systému poskytujú všetky informácie v súlade s príslušnou legislatívou, nie je potrebné viesť knihu faktúr ručne. Upozorňujeme však na skutočnosť, že sa často zamieňa kniha faktúr s knihou došlej pošty alebo s registratúrou. V tomto prípade jedno nenahrádza druhé, resp. tretie.