PORADAMVO.SK

Nájdite odpoveď, ktorú hľadáte!

Prehľadávajte otázky a odpovede zoradené podľa sektorov. Každý sektor obsahuje množstvo tém, otázok a odpovedí. Ak nenájdete čo hľadáte môžete položiť svoju otázku a náš expert vám odpovie.

Právne formy
neziskových organizácií

Typológia neziskových organizácií

Príklady z praxe

Príklady z praxe v oblasti účtovníctva, daní, financovania, verejných prostriedkov, manažmentu a všeobecne prospešných služieb neziskových organizácií

Odborná knižnica

Odborné články z oblasti ekonomiky a manažmenty všeibecne prospešných neziskových organizácií

Dôležité upozornenia

V tejto sekcii nájdete najaktuálnejšie novinky, a upozornenia, ktoré vám pomôžu pri vašom podnikaní.

Elektronizácia účtovníctva

Zapájaním informačných systémov do administratívy organizácií sa stále viac rozširuje elektronická podoba dokumentov, ktoré nahrádzajú ich papierovú podobu. Následne je možné automatizovať aj prácu...

Prečítajte si viac

Vaše poradenské fórum

Pomáhame organizáciám neziskového
a verejnoprospešného sektora k ich profesionalite
v oblasti využívania ekonomických nástrojov,
ktoré sú prostriedkom k efektívnemu riadeniu
a napomáhajú inštitucionálnej stabilite. 

Pracujeme v tíme interných aj externých expertov
a odborníkov, ktorý stojí za našim úspechom
a vašou spokojnosťou. Sme pripravení
vám pomôcť aj poradiť. Zoznámte sa s nami.

Vaše poradenské fórum

  • poradenské fórum
  • odborné články
  • ekonomické nástroje efektívneho riadenia
  • príklady dobrej praxe zametané
    na neziskové organizácie za súkromného
    a verejného sektora

Prečo sa oplatí
členstvo u nás?

Našim osobným cieľom je starať sa o členov Poradenského portálu PORADAMVO.sk na takej úrovni, že už žiadne iné portály nebudete potrebovať. Chceme vytvoriť najväčšiu komunitu ľudí z neziskového sektora na Slovensku, ktorý si vzájomne pomáhajú a povzbudzujú sa.

PoradaMVO licenie

Zakúpenim licencie získate prístup ku knižnici v príslušnej oblasti,
balík kreditov a iné výhody.

Novinky a správy