Ľutujeme k obsahu nemáte prístup.

Zakúpte si jednu z naších licencií, tá vám umožní prehliadať obsah súvisiací s danou licenciou.

Ak už svoj účet u nás máte neváhajte sa prihlásiť. Zárooveň ak takýto účet nemáte registrácia je rýchla a bezpečná

Prečo sa oplatí
členstvo u nás?

Našim osobným cieľom je starať sa o členov Poradenského portálu PORADAMVO.sk na takej úrovni, že už žiadne iné portály nebudete potrebovať. Chceme vytvoriť najväčšiu komunitu ľudí z neziskového sektora na Slovensku, ktorý si vzájomne pomáhajú a povzbudzujú sa.

PoradaMVO licenie

Zakúpenim licencie získate prístup ku knižnici v príslušnej oblasti,
balík kreditov a iné výhody.

VSTUPOM NA PORADENSKÝ
PORTÁL PORADAMVO.SK ZÍSKATE:

 • prístup k tímu expertov zo 6. hlavných oblastí neziskového sektora, ktorí vám poskytnú jasné a relevantné odpovede na vaše otázky,
 • prístup k stovkám odpovedí na najčastejšie kladené otázky mimovládnych organizácií v odbornom diskusnom fóre,
 • relevantné podklady pre účtovníctvo, dane, financovanie, finančný, strategický a personálny manažment,
 • komplexné riešenia vzorových príkladov v oblastiach ekonomiky a manažmentu mimovládok,
 • vzory odborných materiálov na stiahnutie,
 • prípadové štúdie riešenia aktuálnych problémov trápiacich neziskovky,
 • efektívneho pomocníka v čase keď ho najviac potrebujete.

PORADAMVO.SK
JE PRE VÁS, AK STE:

 • riadiaci a výkonný pracovník (manažér) v MNO (riaditeľ, projektový manažér, personálny manažér, finančný manažér),
 • ekonóm v MNO (účtovník, mzdový účtovník, administratívny pracovník),
 • lektor a učiteľ predmetov týkajúcich sa manažmentu a ekonomiky MNO (typológia neziskových organizácií, účtovníctvo, dane, financovanie, finančný manažment, projektový manažment, strategický manažment),
 • zriaďovateľ MNO,
 • z mimovládnej neziskovej organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, záujmové združenie právnických osôb, nezisková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu - Slovenský červený kríž, Rozhlas a televízia Slovenska a pod.),
 • zo školstva (súkromné aj cirkevné školy a školské zariadenia, šport, deti a mládež),
 • z cirkevnej organizácie a ich účelového zariadenia,
 • zo sociálnych služieb (verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb),
 • z enviromentálnej, ľudsko-právnej a watchdogovej mimovládnej organizácie,
 • z vysokej školy alebo organizácie celoživotného vzdelávania,
 • zo subjektu verejnej správy a samosprávy, z právnickej osoby, ktorá hospodári ako nezisková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti subjektov verejnej správy, alebo z príslušného rezortného ministerstva.