Príklad (ž): Pokladničná kniha “ručná”

Kategórie

Príspevková organizácia zriadená samosprávnym krajom účtuje v podvojnom účtovníctve. V informačnom systéme účtuje príjmové a výdavkové pokladničné doklady. V zostavách je možné vytlačiť pokladničnú knihu za každý mesiac. Je potrebné viesť aj ručné písanú pokladničnú knihu?

Odpoveď:

V prípade, že osoba, ktorá manipuluje s hotovosťou (prípadne má hmotnú zodpovednosť za vedenie pokladne) eviduje pohyby v pokladni priamo v informačnom systéme a výstupy z informačného systému obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti (vrátane označenia osobou, ktorá zodpovedá za stav v pokladničnej knihy), nie je potrebné, aby ste viedli pokladničnú knihu ručne.