Kategórie

Podľa § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie až do konca roka 2021.

V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2021, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov do konca mája 2022.

V súlade s § 24ac zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov do konca mája 2023.

Autor: RNDr. Ing. Marcela Dobešová