Kategórie

Môže OZ, ktoré je registrované na 2 % , prijať 2 % pre iné združenie, ktoré funguje len krátko a nemohlo sa registrovať? Prípadne cez nejakú zmluvu? Vieme, že to združenia robia, ale či je to vôbec v poriadku… Ak áno ako to zaúčtovať?

Odpoveď:

Áno je to možné, je však potrebné si uvedomiť, že vaša organizácia je zodpovedná za použitie predmetných financií. Tzn. môžete uzatvoriť zmluvu s iným subjektom, no vy zodpovedáte za to, že predmetné občianske združenie má vo svojich stanovách účely, ktoré máte aj vy a na základe ktorých ste sa registrovali za prijímateľa 2 %. Taktiež určite uzatvorte zmluvu, v ktorej priamo dohodnete účel využitia prostriedkov v súlade so zákonom o dani z príjmov a taktiež povinnosť zúčtovať vami poskytnuté finančné prostriedky v zákonom termíne na základe účtovných dokladov. Samozrejme, v prvom rade, musí vyplývať z vašich stanov, že môžete inému subjektu poskytnúť finančný príspevok a z interných smerníc, prečo práve poskytujete tieto financie konkrétnemu občianskemu združeniu a nie niekomu inému. Ak obvykle neposkytuje príspevky iným osobám, neodporúčam toto robiť ani v tomto prípade, aby to nebolo chápané ako „účelové obchádzanie daňového zákona“.