Príklad: 2 % – príjem z podielu zaplatenej dane

Kategórie

Občianske združenie pri materskej škole účtujúce v jednoduchom účtovníctve je prijímateľom 2 %. V roku 2019 sa ale nevyčerpala celá suma prijatých 2 % a tak sme nevyčerpanú časť 2 % zaúčtovali na konci roka ako záväzok (nepeňažnú transakciu bez výkazu). Ako tento záväzok v roku 2020 po použití 2 % vysporiadam?

Odpoveď:

Takto zaúčtovaný záväzok vysporiadate pri použití 2 %, keďže zanikne povinnosť vrátenia nepoužitého podielu zaplatenej dane. Napomôže vám § 22 opatrenia pre JU.