Príklad: Audiokniha – majetok

Kategórie

V prípade, že nadácia zaplatí externej firme za vytvorenie audioknihy v hodnote napr. 5 000 €, ide o nehmotný majetok, ktorý sa bude odpisovať? Neskôr sa plánujú spraviť aj CD-čká, ktoré by sa rozdávali fyzickým a právnickým osobám. Ako správne tieto veci účtovať?

Odpoveď:

Predpokladám, že ste si zakúpili licenciu na predmetnú audioknihu, ktorú môžete ďalej vydávať v podobe CD. Keďže ide o sumu vyššiu ako 2 400 eur a predpokladám tiež, že ju môžete používať buď neobmedzene alebo dlhšie ako jeden rok, preto je možné ju zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku. Keďže následne plánujete vydávať CD z uvedenej audioknihy, ktoré chcete bezodplatne poskytovať fyzickým a právnickým osobám, takže už nebudete musieť platiť za využitie licencie autorovi ďalšie finančné prostriedky.

Obstaranie licencie na predmetnú audioknihu sa zaúčtuje na účtoch 041 / 321. Následne sa zaradí do majetku 014 / 041. Podľa predpokladanej doby používania sa odpisuje na účtoch 551 / 074.