Príklad: Chyba minulých rokov

Kategórie

V minulom roku Občianske združenie omylom zaúčtovalo majetok na spotrebu namiesto majetku. Daň z príjmu to neovplyvní lebo je to z hlavnej činnosti. OZ nemá podnikateľskú činnosť. Po porade sme účtovali takto: 022 podľa majetku /428, odpisy = 428/ odpisy. Musí OZ podávať opravné DP?

Odpoveď:

Ak nezisková organizácia uskutočnila v účtovníctve opravu chyby minulých rokov, ktorá sa týka hlavnej činnosti a nemá vplyv na výšku dane, nie je povinná podať dodatočné daňové priznanie.