Príklad: Cirkevná škola a povinnosť účtovania rezervy na dovolenku

Kategórie

Je cirkevná škola povinná účtovať rezervu na nevyčerpanú dovolenku?

Odpoveď:

Nie. Je to na vašom rozhodnutí, resp. na rozhodnutí vášho zriaďovateľa, pretože on podáva za všetky školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti správu o hospodárení (rovnaké zásady).