Príklad: Cirkevná škola a transparentný účet

Kategórie

Môže mať NO cirkevná škola transparentný účet, kde by jej rodičia, verejnosť posielali dary, fin. príspevky na základe informácie o tejto možnosti, poskytnutej na rodičovskom združení, alebo v rámci edupage? Ak nebude mať k jednotlivým “náhodným” platbám darovaciu zmluvu, je tento príjem zdaniteľný? Je to možné vyriešiť aj tak, že darca napíše do poznámky v rámci platby, že ide o dar škole na prevádzku?

Odpoveď:

Transparentný účet je bežný bankový účet, ktorý je zverejnený na špeciálnej stránke pre nahliadnutie verejnosti. Na transparentnom účte môžu byť prijaté dary na prevádzku cirkevnej školy. Podľa nášho názoru stačí, ak darca do poznámky napíše svoje meno a dobrovoľný príspevok (dar) na prevádzku. Účtuje sa MD 221 / D 663 od FO alebo 662 od PO.

Dary nie sú predmetom dane, nezdaňujú sa.