Kategórie

Musia byť dary od fyzických osôb podložené darovacou zmluvou? Aký je rozdiel medzi nepovinným členským príspevkom a darom?

Odpoveď:

Členský príspevok, hoci je nepovinný, je stále členský príspevok.

  • V podvojnom účtovníctve sa účtuje v prospech účtu 664 – Prijaté členské príspevky (MD 211, 221 / D 664).
  • V jednoduchom účtovníctve sa účtuje v peňažnom denníku ako príjem v členení príjmov z členských príspevkov.
  • Členský príspevok je predmetom dane z príjmu, ale je oslobodený od dane u právnických osôb vymedzených v § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Dary podľa Občianskeho zákonníka sú medzi darcom a obdarovaným. Zmluva môže byť aj ústna, nemusí byť písomná, ak nejde o darcu, ktorý o poskytnutom dare účtuje (právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia).

  • V podvojnom účtovníctve sa účtuje v prospech účtov 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií alebo 663 – prijaté príspevky od fyzických osôb.
  • V jednoduchom účtovníctve sa účtuje v peňažnom denníku ako príjem v členení príjmov z darov a príspevkov.
  • Vecné dary sa účtujú v prospech účtu 646 – Prijaté dary. Dary sú nie sú predmetom dane.