Kategórie

Organizácia dostáva finančné zdroje z územnej samosprávy na základe zmluvy. Na príslušnom meste organizácii oznámili, že už nebude kontrolovaná a že finančné prostriedky z normatívu môže použiť do kedy chce. Pred tým bola organizácia viazaná VZN a musela prostriedky použiť do konca roka. Ako postupovať? Je potrebné sa riadiť zákonom? Ak dotácie organizácia dostane v období od januára do augusta, tak použitie je do konca roka a ak od septembra do decembra tak použitie dotácie je do konca marca nasledujúceho roka?

Odpoveď:

Rieši to zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto financie vždy podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom územnej samosprávy, ktoré končí 31. 12. Je dôležité vedieť, ako samospráva vysvetľuje „použitie“…