Príklad: Dobrovoľnícka zmluva a účtovanie nákladov

Kategórie

Je možné účtovať mesačne paušálne náklady na stravu, ubytovanie na dobrovoľníka len na základe dobrovoľníckej zmluvy, v ktorej sú sumy zadefinované alebo je potrebné mať priložené aj konkrétne doklady za stravu, ubytovanie?

Odpoveď:

Podklad na zaúčtovanie nákladov na stravu, ubytovanie je výkaz práce a odpracované hodiny. Ak výkaz súvisí s prácou celý mesiac, potom mu môžete preplatiť nájomné za celý mesiac, ale na základe jeho nájomnej zmluvy. Nárok na stravu má vtedy, ak odpracoval viac ako 4 hodiny denne podľa Zákonníka práce.