Príklad: Dobrovoľný príspevok ako platba kartou

Kategórie

Môže sa dobrovoľný príspevok poslať aj cez platobný terminál platobnou kartou alebo vtedy už ide o príspevok, ktorý sa účtuje na účte 662/663?

Odpoveď:

Dobrovoľný príspevok môže byť zaslaný aj cez platobný termín platobnou kartou. Zaúčtuje sa na základe výpisu z bankového účtu na účet 662, ak ide o príspevok od právnickej osoby alebo 663, ak ide o príspevok od fyzickej osoby.