Príklad: Finančný dar a obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Kategórie

Fyzická osoba poskytla ÚJ finančný dar, pričom nedefinovala účel použitia. ÚJ ho použila podľa svojich prioritných potrieb. Prijatie finančného daru ÚJ zaúčtovala ako 221/663. N. o. rozhodla obstarať za tento finančný dar dlhodobý hmotný majetok, ktorý zaúčtovala 042/321, zaradila 029/042 a odpisuje 551/089 – v OS III, ako drobné stavby vymedzené osobitným predpisom. Keďže poskytnutý finančný dar nemal určený účel použitia a rozhodnutie bolo na ÚJ, je toto zaúčtovanie správne, keďže bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok odpisovaný? Ak nie, ako ho možno opraviť?

Odpoveď:

Dar, ktorý ste prijali bez konkrétneho účelu, ste zaúčtovali správne. Ak ste sa rozhodli v tom istom účtovnom období finančný dar použiť na obstaranie dlhodobého majetku, potom dar preúčtujete na MD 663 / D 384. Prijatý finančný dar sa v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku účtuje MD 384 / D 663.