Príklad: IMA bez odpisovania

Kategórie

Zakúpili sme televízor v hodnote nad 1 700 eur – môžem ho zaradiť do IMA a neodpisovať ho? T. j. celá hodnota televízora bude v nákladoch tento rok?

Odpoveď:

Samostatná hnuteľná vec, ktorá má obstarávaciu cenu vyššiu ako 1 700 eur a dobu použiteľnosti väčšiu ako jeden rok, sa účtuje ako dlhodobý majetok. Preto je potrebné televízor zaúčtovať ako dlhodobý majetok, stanoviť si dobu odpisovania a účtovné odpisy, ktoré sa účtujú do nákladov.