Príklad: Investovanie a financovanie

Kategórie

Môže občianske združenie, ktoré má vo svojej hlavnej činnosti investovať prebytočné finančné zdroje, t. j. zriadenie termínovaného vkladu, sporenia, nákup akcií či podobné investície, poskytnutie úveru (napr. aj bezúrokového). Je potrebné medzi nimi rozlišovať? Ako funguje požadovanie finančných darov/grantov od spoločností, ktoré majú nad 500 zamestnancov, keďže tieto majú povinnosť dávať určité zdroje na verejnospoločenské činnosti? Dajú sa takéto prostriedky žiadať od štátnych organizácií?

Odpoveď:

Pokiaľ nie je v rozpore so stanovami o. z., toto môže investovať prostriedky formou termínovaného vkladu, nákupom akcií a pod. 

Čo sa týka poskytovania úverov – pozor, úvery sa môžu poskytovať len so súhlasom Národnej banky SR. Čo sa týka získavania darov, grantov – mnohé spoločnosti majú priamo svoje „grantové schémy“. Je na vás, koho oslovíte a či oslovený subjekt vám aj poskytne prostriedky na vašu činnosť. To sa týka aj štátnych organizácií. V prípade súkromných organizácia je možno väčšia možnosť variability použitia takýchto prostriedkov ako v prípade štátnych organizácií.