Príklad: MUJ a tvorba rezerv

Kategórie

Má MUJ povinnosť tvoriť rezervy na dovolenky?

Odpoveď:

Je to na rozhodnutí účtovnej jednotky.