Príklad: Navýšenie mzdy zamestnancov v rámci projektu

Kategórie

Naša organizácia získala grant, ktorý o. i. pokrýva mzdu vybraných zamestnancov, ktorí sú u nás zamestnaní už na dobu neurčitú. Projekt bude trvať do konca r. 2020. Donor navýšil mzdu zamestnancov oproti tomu, čo sme požadovali. Je možné v dodatku k pracovnej zmluve týchto zamestnancov časovo obmedziť zvýšenú výšku platu do 31. 12. 2020? Obávame sa totiž, že po skončení projektu nebudeme mať zdroje, aby sme zvýšenú sumu platu udržali naďalej, keďže sme neziskovou organizáciou.

Odpoveď:

Predpokladám, že v dodatku k pracovnej zmluve máte doplnený aj druh  vykonávanej práce na projekte (nová pracovná pozícia) a zvýšenie mzdy  uvedené v dodatku priamo súvisí s novým pracovným zaradením. Účinnosť  dodatku k pracovnej zmluve môžete nastaviť na dobu určitú, napr. od  1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Po ukončení dočasnej zmeny pracovného zaradenia bude platiť pôvodne  dojednané pracovné zaradenie aj mzda.