Príklad: Nezisková organizácia a vzdelávací program predávaný online

Kategórie

Nezisková organizácia má vytvorený vzdelávací program, ktorý predáva online a má vytvorenú aj pomôcky k vzdelávaciemu procesu. Produkt predáva cez online priestor,  t. j. dopredu neznámym osobám. Príjmy z takéhoto predaja sú využívané na 100 % na činnosť n. o. Je nutné mať na takýto predaj živnosť?

Odpoveď:

Je účelom všeobecne prospešnej činnosti n. o. vzdelávanie pre vopred určenú cieľovú skupinu?

Ak áno, je to predmet hlavnej činnosti a z hľadiska zákona o dani z príjmov je tento príjem oslobodený od dane.

Ak predávate vzdelávací produkt na trhu nad rámec vašej cieľovej skupiny, potom je potrebná živnosť.

Ak prevádzkujete e-schop, je potrebná živnosť.