Príklad: Numerický kód právnej formy cirkevnej školy

Kategórie

Numerický kód právnej formy cirkevnej školy nie je 119?

Odpoveď:

Numerický kód právnej formy 119 sa týka neziskových organizácií, do ktorých patria súkromné školy. Zriaďovateľom cirkevnej školy je cirkevná organizácia. Síce hospodárenie má cirkevná škola ako neziskové účtovné jednotky, ale nie právnu formu. Toto je dlhodobý problém právnej formy súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.