Príklad: Oprava účtovania 2 %

Kategórie

Ako správne v účtovníctve opraviť použitie zdroja 2 %? V roku 2020 sa rozhodlo, že pôjde doklad z 2 % prijatých v roku 2020, ale k aktuálnemu dňu bolo nakoniec pri príprave vyúčtovania 2 % rozhodnuté projektovým manažérom, že sa z 2 % použije iný doklad, a to až teraz doklad z roku 2022 (2 % prijaté v roku 2020 je možné použiť až do 31. 12. 2022, takže z daňového pohľadu by to malo byť v poriadku). Ten pôvodný v roku 2020 bude použitý z vlastných prostriedkov, lebo nakoniec nebol vhodný na vyúčtovanie. Ako to správne preúčtovať/opraviť? Taktiež nezisková organizácia kvôli objemu prijatých 2 % musí sledovať prostriedky na osobitnom bankovom účte. Je možné presunúť prislúchajúcu čiastku tejto opravy z vlastných prostriedkov organizácie z bežného/hlavného účtu na bankový účet 2 % alebo je to v rozpore so zákonom? Príp. je nejaký zákonný spôsob, aby prostriedky na bankovom účte 2 % boli správne zachytené? A zároveň dopĺňam, že nejde o významnú sumu opravy pre organizáciu.

Odpoveď:

Pri oprave účtovania časového rozlíšenia použitia 2 % z roku 2020 odporúčam nasledovné účtovanie:

1. Zaúčtovať príslušnú čiastku, ktorá bude presunutá na použitie z roku 2020 do roku 2022… 665 / 384 AÚ 2 % roku 2020

2. Preúčtovať vlastné finančné prostriedky na bankový účet 2 %…221 AÚ / 221 AÚ

3. Účtovanie nákladov roku 2022, ktoré budú uhradené z 2 % roku 2020… 5xx AÚ / 3xx a súčasne sa účtuje…384 AÚ 2 % roku 2020 / 665.

4. Účtovanie úhrady nákladov z 2 % roku 2020…3xx / 221 AÚ.

Vlastné finančné prostriedky je možné presúvať na bankový účet 2 %.