Príklad: Podiel zo zaplatenej dane – humanitárna pomoc

Kategórie

Je možné z 2 % financovať náklady na humanitárnu pomoc? Konkrétne ide o nadáciu, ktorá posúva prostriedky ďalším neziskovým organizáciám. Prosíme uviesť aj prípadný §, ak je možné takto použiť 2 %. Právnička tvrdí, že je rozdiel medzi sociálnou pomocou a humanitárnou pomocou.

Odpoveď:
Prijímateľ podielu zaplatenej dane môže v súlade s § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) použiť prijatý podiel zaplatenej dane (2 %) iba na účel, ktorý je predmetom jeho činnosti. Ak predmetom činnosti nadácie je poskytovanie sociálnej pomoci, môže teda použiť podiel zaplatenej dane iba na tento účel. Za sociálnu pomoc možno považovať pomoc najzraniteľnejším osobám alebo osobám v určitej sociálnej alebo krízovej životnej situácii. Humanitárna pomoc nie je konkrétne samostatne definovaná v rámci predmetu činnosti prijímateľa podielu zaplatenej dane. Ak nadácia, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie sociálnej pomoci, financuje náklady na humanitárnu pomoc, pričom tieto majú charakter sociálnej pomoci, možno považovať použitie podielu zaplatenej dane za použitie v súlade so zákonom o dani z príjmov.