Príklad: Postup účtovania pri predaji budovy

Kategórie

Cirkevná škola v októbri 2022 predala starú budovu. Na základe kúpnej zmluvy túto vec zaúčtovala na MD 315 a D 651. Je to tak v poriadku?

Môže mať účet 315 zostatok, keďže finančné prostriedky za predaj prídu až v roku 2023?

Po zaplatení bude škola účtovať na MD 221 a D 315? Je to tak správne?

Daň z príjmu z predaja bude škola účtovať ešte do r. 2022 zápisom MD 591/341 a následne v r. 2023 po zaplatení dane MD 341 a D 221?

Odpoveď:

Áno, škola postupuje správne pri účtovaní predaja budovy, daňových povinnosti a príjmov a výdavkov pri vzniknutých pohľadávkach a záväzkoch v časovej súvislosti.