Príklad: Povinnosť schvaľovať účtovnú závierku

Kategórie

Musia schvaľovať všetky neziskové organizácie účtovnú závierku?

Odpoveď:

Zákon o účtovníctve v § 23a ods. 4 a ods. 7 uvádza povinnosť schváliť účtovnú závierku všeobecne pre všetky účtovné jednotky, a to do 15 dní od schválenia uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky, resp. do 1 roka mať schválenú účtovnú závierku. Problém nastáva u účtovných jednotiek, ktoré v hmotnoprávnom predpise nemajú ustanovenú túto povinnosť, resp. nie je ustanovené, kto má účtovnú závierku schvaľovať. Odporúčame každej neziskovej organizácií mať účtovnú závierku schválenú.

Ak nezisková organizácia nemá povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok, nemá povinnosť uložiť ani oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.