Príklad: Právna forma CZŠ v DP

Kategórie

Akú právnu formu uvádza cirkevná ZŠ do daňového priznania?

Odpoveď:

Cirkevná ZŠ je podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností chápaná ako účelové zariadenie cirkvi. Numerický kód právnej formy je 721.