Príklad: Predaj automobilu a daňová povinnosť

Kategórie

Zariadenie pre seniorov ide predať už účtovne odpísaný osobný automobil, ktorý používalo na hlavnú činnosť. Je povinné zisk z predaja zdaniť?

Odpoveď:

Zisk z predaja automobilu, aj odpísaného, sa zdaňuje len vtedy, ak tržba z predaja je vyššia, ako obstarávacia cena (nie zostatková!) automobilu, ktorý sa používal na hlavnú, nezdaňovanú činnosť.