Kategórie

Je v poriadku, ak politická strana nakúpi tovar a predáva ho napr. svojim členom za nákupnú cenu, t. j. bez vzniku zisku? Je to v poriadku aj z pohľadu účtovného aj daňového? Je potrebná živnosť? Ak by chcela tento tovar ponúkať verejnosti napr. na Facebooku/Mete, za akých podmienok je to možné a aké z toho plynú povinnosti?

Odpoveď:

Ak účtovná jednotka nakupuje tovar za účelom ďalšieho predaja, potom je to obchodná činnosť, na ktorú je potrebná živnosť.

Politická strana podľa § 20 ods. 2 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách nesmie vo vlastnom mene podnikať a ani uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve. Môže založiť alebo stať sa spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí však byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom; obchodná spoločnosť môže byť založená len na účel podnikania (§ 20 ods. 3).