Príklad: Prenajímanie učebne mimo vyučovania

Kategórie

Keď prenajímam učebne mimo vyučovania inému subjektu, je to podnikateľská alebo ekonomická činnosť?

Odpoveď:

Je to ekonomická činnosť, zdaňovaná. Nie je nutné živnostenské oprávnenie.