Kategórie

Sme nezisková organizácia – zariadenie pre seniorov. Dostali sme ako dar dve mačiatka potrebné na terapiu pre klientov. Ako ich máme správne zaradiť do účtovníctva a evidovať, aby sme potravu pre ne mohli vykazovať ako ekonomicky oprávnené náklady?

Odpoveď:

Darované mačiatka za účelom terapie pre klientov sa zúčtujú v cene reálnej, t. j. cena, za ktorú by ste kúpili na trhu. Podľa postupov účtovania sa účtujú medzi zásoby MD 501 / D 646. Mačiatka a tiež ich potrava, ktorá sa účtuje na ťarchu účtu MD 501, sú to EON. Nákup potravy môžete hradiť a zúčtovať aj s verejnými financiami.