Príklad: Príjem cirkvi z verejných zdrojov a povinnosť podávať DP

Kategórie

Má cirkev, ktorá nemá daňové príjmy, neprijíma 2 % , avšak má príjmy z verejných zdrojov (dotácie PSK od obcí, zo štátneho rozpočtu) povinnosť zverejniť účtovnú závierku?

Odpoveď:

Áno, cirkev podáva daňové priznanie z dôvodu príjmov z verejných zdrojov, hoci sú oslobodené. Elektronicky podáva výkazy, ktoré sú zverejnené v RÚZ vo verejnej časti.